Yin Tai Shopping Mall
Yin Tai Shopping Mall
Shau Kei Wan Road Project
Shau Kei Wan Road Project
Tian Yuen Main Office and Club House
Tian Yuen Main Office and Club House
Beijing No.1 China Mall
Beijing No.1 China Mall
Tian Yuen Soho Office
Tian Yuen Soho Office
Convention Plaza
Convention Plaza
Cheung Chau Commercial building
Cheung Chau Commercial building
Misc Commercial Design
Misc Commercial Design